Čeho lidé nejčastěji litují před smrtí

Oct 16, 2019

Source: The Guardian – Top five regrets of the dying – Paliative care nurse recurring pattern observation of people up to 12 weeks before death (2012)

Čeho doposud lituješ nejvíc ty? A čeho chceš dosáhnout, a co změnit než umřeš?