Obecné podmínky – srozumitelně pro klienty

  • Budu se ti snažit vždy vyhovět.
  • Osobní údaje nikomu neposkytuji, jsou v bezpečí.
  • Platbu můžeš provést v hotovosti na sezení nebo předem na účet 2292357018/3030.
  • Pokud potřebuješ sezení zrušit, udělej tak prosím alespoň 48 hodin předem, ať má někdo jiný šanci se přihlásit. Zrušíš-li sezení později, propadne v plne výši (100 % z ceny sezení).
  • Sezení nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že v současné době podstupuješ jakýkoliv druh léčby, prosím informuj mne o této skutečnosti a o charakteru obtíží.
  • Máš-li jakýkoli problém, napiš mi e-mail na vojta@vz.coach nebo volej +420 608 921 804 (Po – Pá 9:00 – 16:00).

 

Obecné podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Objednání a platba

1.1. Objednat se můžete prostřednictvím online formuláře umístěného na našich webových stránkách.

1.2. První sezení je zdarma. Objednání na další sezení je platné po zaplacení v hotovosti na konci prvního placeného sezení nebo na náš bankovní účet 2292357018/3030 nejpozději 3 dny před prvním placeným sezením. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po odeslání vyplněné online přihlášky. 

1.3. Přejete-li si potvrdit, že vaše platba přišla úspěšně na náš účet, uveďte tento požadavek do poznámky online formuláře.

2. Storno podmínky

2.1. Odhlášení ze sezení bez propadnutí nároku na sezení lze provést nejpozději do 48 hodin před konáním objednaného sezení. V tom případě se budete moci odhlásit a přihlásit na nový termín.

2.2. Zrušíte-li svou účast později než 48 hodin před konáním sezení, sezení propadne bez možnosti náhrady.

2.3. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete sezení zúčastnit méně než 48 hodin před jeho konáním, máte ještě možnost poslat za sebe někoho jiného.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Účast na sezení je dobrovolná. Sezení nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením koučování informovat kouče o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

3.2. Klient je v celém průběhu koučování odpovědný sám za sebe. Pokyny kouče jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v rámci programu vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

3.3. Právem kouče je ukončit spolupráci s klientem předčasně, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za neproběhlá sezení vrácen. Klient může kdykoliv spolupráci na vlastní odpovědnost ukončit. V tomto případě se poplatek za sezení nevrací.

4. Doplňující informace

4.1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení sezení ze závažných organizačních důvodů. Organizátor se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě zrušení, změny data či místa sezení bude účastníkovi nabídnut jiný termín sezení.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Tímto udělujete dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, bydliště a věk správci, tj. osobě Vojtěchovi Zapletalovi se sídlem Mikuláškovo nám. 6, 62500, Brno, Česká republika (dále jako „Správce“).

5.2. Svůj souhlas poskytujete pro účely zpracování koučování a koučovacích sezení, kurzů, školení, konzultací a elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., týkajících se produktů a služeb zveřejněných na www.vz.coach.

Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

5.3. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky.

5.4. Berete tímto na vědomí, že zpracovatel je na vaši žádost povinen poskytnout vám informaci o zpracování vašich osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly vaše osobní údaje zpřístupněny.

5.5. Dále berete na vědomí, že máte právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že byste zjistili nebo byste se domnívali, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

5.6. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a berete na vědomí, že máte právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas udělujete na dobu 60 měsíců od jeho udělení.

5.7. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email vojta@vz.coach

5.8. Odesláním registračního formuláře na webu vz.coach potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování vašich osobních údajů se mohou měnit. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme vás informovat předem. Žádáme vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020.